EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

25 ตุลาคม 2565

30 ปี เอ็กโก กรุ๊ป
ขอเชิญทุกท่านมารวมพลังมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปพร้อมกัน ในงาน
EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

เพื่อร่วมกัน
หยุด... อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น
หยุด... ภาวะโลกรวน
หาแนวทางลดคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

พบกันวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น.
ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/egcogroupforum2022
*เปิดรับผู้สนใจจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 ท่าน สำหรับการร่วมงานแบบ on-site หากท่านได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ จะมีอีเมลยืนยันกลับไปยังท่านอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 338 3000 กด 1

#EGCOGroup #30yearsEGCOGroup #EGCOGroupForum2022 #carbonneutralpathway #ปฏิบัติการสู่สังคมคาร์บอนต่ำ