รายงานความยั่งยืน ปี 2566

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก

Assurance Statement 2566

รายงานความยั่งยืน ปี 2566
รายงานความยั่งยืน ปี 2565
รายงานความยั่งยืน ปี 2565

Assurance Statement 2565

รายงานความยั่งยืน ปี 2564
รายงานความยั่งยืน ปี 2564

Assurance Statement 2564

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
รายงานความยั่งยืน ปี 2562
รายงานความยั่งยืน ปี 2562
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
รายงานความยั่งยืน ปี 2561