เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน โดยยึดมั่นที่จะสร้างและส่งเสริมวิถีสุขภาพดีเพื่อให้พนักงานของ เอ็กโก กรุ๊ป มีสุขภาพที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีตามข้อกำหนดภายใต้กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับการวิเคราะห์และติดตามปัญหาทางด้านสุขภาพของพนักงาน และเพื่อใช้ในการจัดทำแผนในการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้แก่พนักงาน ได้แก่ การจัดกิจกรรมออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันฟุตบอล เปตอง โบว์ลิ่ง และโครงการ EGCO Mental Health Center ซึ่งพนักงานสามารถปรึกษาผู้เชียวชาญด้านสุขภาพเพื่อความสุขกาย สบายใจ และมีสุขภาพจิตที่ดี

นอกจากนี้เอ็กโก กรุ๊ป ยังจัดให้มีพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย เล่นฟิตเนส และอุปกรณ์กีฬา เช่น โต๊ะปิงปอง สนามเปตอง สนามแบดมินตัน สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตบอล สนามเทนนิส จัดเตรียมไว้เพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมที่ผ่อนคลาย และยังช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรได้อีกด้วย

รายละเอียดการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 สามารถติดตามได้ใน เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมใจเคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤต COVID-19