กุมภาพันธ์ 2565

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมใจเคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤต COVID-19 2565

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับภาวะวิกฤต COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาสถานการณ์ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

ตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 โดยบริจาคเงินและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลและรักษาผู้ป่วย พร้อมร่วมเป็นกำลังสนับสนุนทุกภาคส่วน มูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท โดยให้ความสำคัญกับ 3 ด้านหลัก ได้แก่

เสริมความแข็งแรงให้บุคคลากรด่านหน้า

โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับผู้ป่วยอยู่เสมอ เพื่อให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็น และมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่

  • บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์หลักในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทั่วประเทศรวมทั้งโรงพยาบาลศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ ทั้งในพื้นที่ที่ เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าดำเนินการ และในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ
  • จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการดำเนินงานของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูงสุด
  • สนับสนุนกองทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ ภายใต้โครงการ “CU-RoboCOVID”
  • จัดทำเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ
  • บริจาคหลอดไฟ UVC ผ่านกระทรวงสาธารณสุข จัดทำตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยแสง UVC เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

สร้างเกราะป้องกันเพื่อนบ้านรอบรั้วเอ็กโก

โดยการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจ หรือมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเยาวชน โดยการให้เงินสนับสนุนและมอบอุปกรณ์ป้องกันตนเอง

  • ร่วมกับ กฟผ. จัดหาแอลกอฮอล์ภายใต้โครงการ “พลังงานร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศกว่า 9,800 แห่ง
  • สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเองท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด เช่น หน้ากากอนามัย Face Shield
  • สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภูมิภาคต่างๆ 85 แห่ง

สนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน ด้วยเชื่อว่า ภารกิจฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 และจะช่วยให้การกระจายวัคซีนเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

เอ็กโก กรุ๊ป ยังมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ เพื่อมีส่วนร่วมยับยั้งการแพร่กระจายของ COVID-19 และเพื่อให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด