โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล โรงไฟฟ้าเคซอน ในเครือเอ็กโก กรุ๊ป ประเทศฟิลิปปินส์

เพื่อปกป้อง “เต่าทะเล” สิ่งมีชีวิตที่อายุยืนที่สุดในโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศโดยรวมของทะเล “โรงไฟฟ้าเคซอน” ในเครือ เอ็กโก กรุ๊ป ประเทศฟิลิปปินส์ จึงได้เข้าร่วม “โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล” ที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการท้องถิ่น ผ่านการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นไปที่กลุ่มชาวประมง โดยมีขั้นตอนจัดการเมื่อพบเต่าทะเล ณ จุดนำน้ำทะเลเข้าของโรงไฟฟ้าเคซอน ดังนี้

  • หยุดฉีดคลอรีนในน้ำทะเลที่รับมาชั่วคราว
  • รีบช่วยเหลือด้วยวิธีที่เหมาะสม ตามแต่สถานการณ์ และขนาดของเต่าทะเลที่พบ
  • ทำการประเมินเพื่อติดป้ายติดตาม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานรับรองในท้องถิ่น และปล่อยกลับสู่อ่าว Lamon ทันที
  • จัดทำรายงานเพื่อส่งไปยังสำนักงานจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกรมสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โรงไฟฟ้าเคซอนสามารถช่วยเหลือเต่าทะเลได้ทั้งหมดถึง 63 ตัว และเรายังคงมุ่งมั่นในการต่อลมหายใจ เพื่อรักษาธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด