เอ็กโก กรุ๊ป คิกออฟ “คลังน้ำมันขอนแก่น” ภายใต้การดำเนินงานของ “ทีพีเอ็น” เสริมทัพธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค
โครงการด้านเศรษฐกิจ
07 กันยายน 2565
เอ็กโก กรุ๊ป คิกออฟ “คลังน้ำมันขอนแก่น” ภายใต้การดำเนินงานของ “ทีพีเอ็น” เสริมทัพธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค
เอ็กโก กรุ๊ป คว้าใบรับรองต่ออายุ “CAC” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเข้มแข็ง
โครงการด้านเศรษฐกิจ
09 สิงหาคม 2565
เอ็กโก กรุ๊ป คว้าใบรับรองต่ออายุ “CAC” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเข้มแข็ง
เอ็กโก กรุ๊ป มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ รร.วัดราชบพิธ สนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบ ON-SITE อย่างปลอดภัย
โครงการด้านชุมชน
04 สิงหาคม 2565
เอ็กโก กรุ๊ป มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ รร.วัดราชบพิธ สนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบ ON-SITE อย่างปลอดภัย
เอ็กโก กรุ๊ป ขยายผลสำเร็จด้านการจัดการขยะสู่ชุมชน สนับสนุนถังขยะและองค์ความรู้การจัดการขยะแก่ “วัดชลประทานฯ”
โครงการด้านชุมชน
24 มิถุนายน 2565
เอ็กโก กรุ๊ป ขยายผลสำเร็จด้านการจัดการขยะสู่ชุมชน สนับสนุนถังขยะและองค์ความรู้การจัดการขยะแก่ “วัดชลประทานฯ”
เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า พัฒนา “เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง” ส่งมอบเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าดิบชื้นและประวัติศาสตร์ในภาคใต้
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
16 มิถุนายน 2565
เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า พัฒนา “เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิง” ส่งมอบเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าดิบชื้นและประวัติศาสตร์ในภาคใต้
โครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” โดยเอ็กโก กรุ๊ป มอบเงินบริจาค 1.5 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
28 เมษายน 2565
โครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” โดยเอ็กโก กรุ๊ป มอบเงินบริจาค 1.5 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง
เอ็กโก กรุ๊ป ผนึก เจร่า ร่วมศึกษา “ซัพพลายเชน LNG” ขยายโอกาสการใช้ “ไฮโดรเจน-แอมโมเนีย” เป็นเชื้อเพลิงไร้คาร์บอน
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
26 เมษายน 2565
เอ็กโก กรุ๊ป ผนึก เจร่า ร่วมศึกษา “ซัพพลายเชน LNG” ขยายโอกาสการใช้ “ไฮโดรเจน-แอมโมเนีย” เป็นเชื้อเพลิงไร้คาร์บอน
เอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2)” ย้ำเจตนารมณ์มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
11 เมษายน 2565
เอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2)” ย้ำเจตนารมณ์มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เอ็กโก กรุ๊ป จัดเวทีเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมภายในองค์กร ปลูกฝังการคิดอย่างสร้างสรรค์ใน DNA พนักงาน
โครงการด้านเศรษฐกิจ
28 มีนาคม 2565
เอ็กโก กรุ๊ป จัดเวทีเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมภายในองค์กร ปลูกฝังการคิดอย่างสร้างสรรค์ใน DNA พนักงาน
เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุน จุฬาฯ ขับเคลื่อนโครงการ “Envi Mission” ปีที่ 3 ปลูกฝังเยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน อย่างยั่งยืน
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
17 มีนาคม 2565
เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุน จุฬาฯ ขับเคลื่อนโครงการ “Envi Mission” ปีที่ 3 ปลูกฝังเยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน อย่างยั่งยืน
เอ็กโก กรุ๊ป อัดงบลงทุน 30,000 ล้านบาท ก้าวกระโดดตามทิศทางพลังงานโลก รุกต่อยอดธุรกิจ “พลังงานหมุนเวียน – การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน”
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
03 มีนาคม 2565
เอ็กโก กรุ๊ป อัดงบลงทุน 30,000 ล้านบาท ก้าวกระโดดตามทิศทางพลังงานโลก รุกต่อยอดธุรกิจ “พลังงานหมุนเวียน – การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน”
เอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมงานเสวนา “INCLUSIVE LEADERSHIP MEANS BETTER BUSINESS” ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ
โครงการด้านชุมชน
21 มกราคม 2565
เอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมงานเสวนา “INCLUSIVE LEADERSHIP MEANS BETTER BUSINESS” ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ