เอ็กโก กรุ๊ป เคียงข้างชุมชนฝ่าวิกฤต สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 85 แห่ง รอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ
โครงการด้านชุมชน
04 สิงหาคม 2564
เอ็กโก กรุ๊ป เคียงข้างชุมชนฝ่าวิกฤต สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 85 แห่ง รอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ
เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า สู่การเรียนสายอาชีพ เดินหน้ามอบทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564 ในโครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” จำนวน 25 ทุน
โครงการด้านชุมชน
10 กรกฎาคม 2564
เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า สู่การเรียนสายอาชีพ เดินหน้ามอบทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564 ในโครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” จำนวน 25 ทุน
เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบอาหารและเครื่องดื่มเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา
โครงการด้านชุมชน
25 มิถุนายน 2564
เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบอาหารและเครื่องดื่มเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา
เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทย
โครงการด้านชุมชน
11 มิถุนายน 2564
เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทย
เอ็กโก กรุ๊ป จัดการขยะในองค์กรอย่างยั่งยืน คว้า “LOW CARBON BUSINESS: WASTE MANAGEMENT AWARD” จากโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
01 มิถุนายน 2564
เอ็กโก กรุ๊ป จัดการขยะในองค์กรอย่างยั่งยืน คว้า “LOW CARBON BUSINESS: WASTE MANAGEMENT AWARD” จากโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”
เอ็กโก กรุ๊ป ผนึก กนอ. ตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง” ชูจุดเด่น SMART & GREEN INDUSTRIAL ESTATE รับอีอีซี
โครงการด้านเศรษฐกิจ
11 มกราคม 2564
เอ็กโก กรุ๊ป ผนึก กนอ. ตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง” ชูจุดเด่น SMART & GREEN INDUSTRIAL ESTATE รับอีอีซี