ระดับนานาชาติ
Asia Responsible Enterprise Awards 2021
เอ็กโก กรุ๊ป ส่งโครงการ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย “Asia Responsible Enterprise Awards 2021” (AREA 2021) ด้าน Investment In People ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน จากสถาบัน Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Asia Responsible Enterprise Awards 2021
ระดับประเทศ
Low Carbon Business: Waste Management Award
เอ็กโก กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะในองค์กรอย่างยั่งยืน นำโครงการ “EGCO Ecosystem” คว้าใบประกาศเกียรติคุณ “Low Carbon Business: Waste Management Award” จากโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)
Low Carbon Business: Waste Management Award